Papers

Inner Awareness as a Mark of the Mental“. Phenomenology and Mind 22, 2022, pp. 54-66 (special issue “Mind, Language, and the First-Person Perspective“).

Panqualityism, Awareness and the Explanatory Gap“. Erkenntnis 87 (3), 2022, pp. 1423-1445. (published online in 2020).

Čeští fyzikalisté o fenomenálním vědomí” (Czech Physicalists on Phenomenal Consciousness). Filosofický časopis 67(5), 2019.

Zdravý rozum u Berkeleyho a Austina podle Marka Tomečka” [“Common sense in Berkeley and Austin according to Marek Tomeček”], Filosofický časopis 66 (1), 2018, pp. 97–108.

Russelliánský monismus jako svébytné metafyzické stanovisko” [“Russellian monism as a self-standing metaphysical position”] Filosofie dnes 9 (2), 2017, pp. 23–43.

“Co nám odhalují naše fenomenální pojmy?” [“What do our phenomenal concepts reveal to us?”], in: J. Hill a J. Karásek (eds.), Pojem vědomí: jeho jednota a rozmanitost, Praha: Univerzita Karlova, Karolinum 2017, pp. 113–146.

Russellův neutrální monismus a problém vědomí” [“Russell’s neutral monism and the problem of consciousness”], in: M. Soutor – T. Marvan – L. Dostálová (eds.): Studie k filosofii Betranda Russella. Praha: Filosofia 2013, pp. 189–204.

Other writings (reviews, etc.)

“Úvod” [“Introduction”]. In: J. Hill, & J. Mihálik (Eds.), Vědomí bez redukce. Antologie textů ze současné filosofie mysli (pp. 1–18). Praha: Smršť, 2015. (Co-written with James Hill.)

“Stanley Fish: Je v této třídě nějaký text? Autorita interpretačních komunit” [“Stanley Fish: Is There a Text in this Class? The Authority of Interpretive Communities”] (pp. 224–232). In V. Macura, & A. Jedličková (Eds.), Průvodce po světové literární teorii [A Guide to Literary Theory], Host, Brno 2012.

Review of P. Glombíček – J. Hill (eds.), Essays on the Concept of Mind in Early-Modern PhilosophyFilosofický časopis 59 (4), 2011, pp. 625–628.

Translations (into Czech)

Wang Chengbing: “Nacházení logické linie ve filosofii Johna Deweyho – případová studie pojmu zkušenosti v Potřebě obnovy filosofie” [Finding the Logic Line in John Dewey’s Philosophy –A Case Study of the Notion of Experience in The Need for a Recovery of PhilosophyFilosofický časopis 65 (5), 2017, pp. 263-272.

David Berman – James Hill: “S profesorem Davidem Bermanem o Berkeleym, ateismu a mentálních typech” [“With Professor David Berman About Berkeley, Atheism and Mental Types”] (interview). Filosofický časopis 64, no. 5, 2016, pp. 667-674.

David Chalmers: “Panpsychismus a panprotopsychismus” [“Panpsychism and Panprotopsychism”]. In J. Hill, & J. Mihálik (Eds.), Vědomí bez redukce. Antologie textů ze současné filosofie mysli (pp. 168–213). Praha: Smršť, 2015.

Galen Strawson: “Primát panpsychismu” [“The Primacy of Panpsychism”]. In J. Hill – J. Mihálik (eds.): Vědomí bez redukce. Antologie textů ze současné filosofie mysli (pp. 115–167). Praha: Smršť, 2015.

James Hill: “Na obranu nového Huma: Odpověď Zuzaně Parusnikové” [“In Defense of the New Hume: A Response to Zuzana Parusniková”]. Teorie vědy 35, no. 1, 2013, pp. 139–146.

James Hill: “Thomas Nagel o evoluci mysli” [“Thomas Nagel on the Evolution of the Mind”]. Filosofický časopis 61, no. 5, 2013, pp. 751–763.

William James: “Novost a nekonečno” [“Novelty and The Infinite”]. In V. Kolman, & R. Roreitner (Eds.), O špatném nekonečnu (pp. 473–494). Praha: Filosofia, 2013.

Charles Sanders Peirce: “Zákon mysli” [“The Law of Mind”]. In V. Kolman, & R. Roreitner (Eds.), O špatném nekonečnu (pp. 445–472). Praha: Filosofia 2013.

James Hill: “Na obranu mysli: Odpověď Tomáši Machulovi” [“In Defense of the Mind: Reply to Tomáš Machula”]. Filosofický časopis 60, no. 4, 2012, pp. 575–584. 

Philip Kitcher: “Poznání a priori” [“A Priori Knowledge”]. In H. Janoušek, & V. Kolman (Eds.), Syntetické apriori (pp. 586–607). Praha: Filosofia 2012.

Saul Kripke: “Poznání a priori, nutnost a kontingence” [“A Priori Knowledge, Necessity and Contingency”]. In H. Janoušek, & V. Kolman (Eds.), Syntetické apriori (pp. 510–525). Praha: Filosofia, Praha 2012. 

Hilary Putnam: “Není tomu tak nutně” [“It Ain’t Necessarily So”]. In H. Janoušek, & V. Kolman (Eds.), Syntetické apriori(pp. 554–568). Praha: Filosofia 2012.